Helbred dine følelser…

Helbred dine følelser.
Vores følelser er en stor del af vores personlighed og vores væren.
De fylder meget i hverdagen, i vores krop og i vores sind. Alligevel så er det ikke noget vi taler så meget om.
Vi registrerer dem i glimt i forskellige situationer, men ofte skubber vi dem væk og skynder os videre.

Men vores følelser er vigtige at registrere.
De er vigtige at mærke.
De er vigtige at tage hånd om.
De er vigtige at lytte til, både de positive følelser og de negative følelser.

De positive følelser skal vi sørge for at skabe flere af..

De positive følelser skal vi sørge for at skabe flere af.
Skabe endnu flere situationer i hverdagen, hvor vi er glade, hvor vi er lykkelige, begejstrede, griner og
mærker nydelse.
Alt hvad der føles godt, er godt. Glæde skaber mere glæde.

Ved de negative følelser er det til gengæld vigtigt at stoppe op.
For de ville ikke opstå, hvis situationen vi befandt os i var behagelig, rar og lykke bringende.
Nej, de dukker kun op når der er noget som vækker disse negative følelser, når noget ikke føles rart.
Noget som er truende, ubehageligt, sorgfuldt eller lignende.

Nøglen til helbred dine følelser…

Nøglen til at helbrede dine følelser er først og fremmest, at anerkende dine følelser. Anerkende at de er der,
og at acceptere dem alle uanset hvad de indeholder.

For al for ofte prøver vi at undgå at registrere dem. Vi indretter vores liv med så meget travlhed, så mange gøremål, at vi ikke har tid til at stoppe op og mærke efter. Tid til at mærke tristhed, vrede, sorg, angst.

Men dine følelser, især de meget smertefulde, kan helbredes. De kan heales og transformeres til noget
langt mere nærende.

Det kræver dog at du anerkender dine følelser.
Det kræver, at du stopper op og mærker efter.
Hvordan har jeg det i dag, hvilken følelser er det der fylder mit sind i dag.
Er det en glad følelse skal du bare putte mere glæde ind i din dag.
Er det en trist følelse skal den mærkes, find ud af hvilken følelse det er, og hvor kommer den fra. 
Helbred dine følelser indefra.

Så aller først…

Så aller først kræver det at du accepterer dine følelser uanset hvordan de føles. Accepterer at de er en del af dig, og meget
ofte sker der allerede her en forandring.

Du vil opleve at de med accept ikke fylder ligeså meget mere.
Du vil måske ovenikøbet opleve at få en indre ro.

Følelser skal respekteres. De skal mærkes og forstås, og når
det sker, vil du opleve en indre ro.
Følelserne falder til ro. Ligeså gør du.

Hvis du derimod prøver at undgå dem, prøver at ignorere
dem, så vil de lave ballade og skabe uro.

* 

Så hvordan håndterer du dine følelser…

Hvordan håndterer du dine følelser i hverdagen…
Hvad gør du når du mærker vrede, sorg, tristhed, ked af det hed, frustration, angst…
Lukker du af for dem og skynder dig videre…
Eller…
Kigger du nærmere på dem for at finde ud af, hvorfor de dukker op igen og igen… 

Barndommens skæbne…

Mange af os er opdraget med, at hvis vi fx faldt og slog os, så blev der sagt ”op igen, det var ikke så slemt”.
Der blev pustet lidt på såret, og så forventedes ikke at vi græd mere, men bare gik videre som om intet
var sket, og at det slag vi havde pådraget os ikke gjorde ondt.

Så vi holdt smerten inde, og parkerede de og ked af det heden i kroppen, i vores erfaring, i vores celler.
Vi turde ikke sige noget eller græde i frygt for skæld ud.

Følelsen af ked af det hed satte sig i stedet som en indebrændt følelse i kroppen og en lærdom om,
at man ikke skal vise sin ked af det hed. Ikke skal vise sorg. Ikke skal vise sin smerte.

Tilmed blev følelsen frygt måske parkeret som ”mor bliver gal hvis jeg græder”, så jeg må bide det i mig.
Resultatet kunne se sådan ud…
Du holdt gråden inde…
Du holdt smerten inde…
Du holdt ked af det heden inde…
Du holdt angsten inde…

Med en læring om, at alt hvad der fremover i livet gør ondt, er smertefuldt, gør dig ked af det, det skal
du bide i dig…….

Hvis dette ligner noget i din historie bare en lille smule, eller som tråde deraf, ja så har du højst sandsynlig
meget indebrændt ked af det hed, smerte, gråd, angst liggende ophobet i dine celler, i din krop.

*

Følelser skal transformeres…

Negative følelser er ikke beregnet til at skulle ligge og tage plads i vores krop og celler. Det gør os syge. De negative følelser skal heales og transformeres til nogle langt mere nærende følelser.

Der skal gøres plads til meget mere glæde, begejstring, nydelse, sjov, leg, kreativitet, lykke og ro, som
alt sammen vil skabe flow af gode oplevelser.

Så hvad kom dine negative følelser af…
Hvilken situation befandt du dig i…
Hvad har du oplevet som barn som gjorde dig ked af det, trist, følte sorg…
Hvilke hændelser i din barndom har fyldt dine celler med frygt, angst, smerte…
Hvor meget har du måtte bide i dig af smerte og skuffelse…
Mærk ind i den enkelte følelse og læg mærke til hvad der dukker op…

For…

Du ved godt når nogen har trådt dig over tæerne og du blev skuffet, ked af det… men du sagde ikke noget.
Du slugte det og lagrede det i dine celler.
Du ved godt hvornår du egentligt mest har lyst til at sige nej, men du gør det ikke i frygt for at skuffe andre
– så hellere skuffe dig selv ved at overhøre dine egne behov og lagre svigtet af dig selv i dine celler.
Du ved godt hvad du har mest lyst til i livet, men andre mente at noget andet var bedre for dig, så du
gjorde hvad de sagde og lagrede din egen passion og ønske for livet i dine celler.
Og jeg kunne bliver ved…

*

Ordløs terapi…

Der er hjælp at hente.
Du kan vælge selv arbejde med at heale dine følelser til nogle langt mere nærende.
Mærk ind i dine følelser, mærk dem, græd, blive vred eller hvad det kræver. De skal op og ud af dine celler.
Eller du kan vælge en form for terapi.

Og der er hjælp at hente….

Du kan søge hjælp og doTERRA kunne være en mulighed.
For ganske få måneder siden viste jeg ikke at der var denne mulighed med olier. Men jeg bliver hver dag overrasket over hvilken effekt disse olier har.

doTERRA’s følelses olier er ordløs terapi og vil hjælpe dig.
Her behøver du ikke sætte ord på noget, du behøver ikke at vende vrangen ud af dig selv overfor andre.
Du kan blot smøre dig med en olie, drikke den eller dufte til den. Resten af arbejdet vil olien stå for.
Den vil gøre arbejdet for dig – uden ord.
Det lyder måske for godt til, at være sandt, men dertil kan jeg kun sige – prøv det – de virker.

doTERRA’s Følelses kit kan hjælpe dig, som ordløs terapi, med at transformere de negative  følelser, de
negative lagrede hændelser i dit liv.
De virker ved at transformere en her og nu følelse af fx vrede, så den ikke lagrer sig i dine celler.
De virker ved at transformere gamle lagrede hændelser, få dem op til overflade, sat lys på dem, så du
kan få grædt de tårer som du holdt inde fra smerte, vrede, skuffelser osv.

Lad ikke de negative følelser hobe sig op i dine celler og blive til sygdomme. Du får en beskrivelse af de
enkelte olier herunder.

De seks følelses olier…

Console:
Brug Console når du er ked af det.
En “samlende” blanding der bringer lindring og trøst ved sorg, tab og smerte. Oplagt til begravelser
men magisk til enhver form for sorg, også udefinerbar sorg. Console giver lindring, ro og stilhed, fordi
vi bliver i stand til at mærke smerten og cirkulere den op og 
ud. Vi bliver samtidig i stand til at “turde”
stilheden og tomheden, hvilket er essentielt i healende processer.

Cheer:
Brug Cheer når du har brug for solskin på flaske.
Cher bringer lykke, håb og opmuntring. En opløftende blanding som transformerer tungsind og blå toner.
Cheer giver håb. Alt nyt begynder med håb, fordi håb baner vejen for nye muligheder. Vi kan ende i en forventning om permanent lidelse og ren overlevelse, og dermed en ond cirkel hvor den ene ulykke
afløser den anden. Overordnet set har vi alle glæde som livsformål, så vi er på en sikker afvej, hvis glæde
ikke er en central del af vores hverdag.

Forgive:
Brug forgive når du er vred.
En blanding som lindrer vrede, bitterhed, fordømmelse og kynisme. Vi bliver i stand til at mærke vores
reelle behov og ære vores grænser. Forgive hjælper os til barmhjertighed og rummelighed, også i
relationen til os selv. Vi lander i tilgivelse, forståelse, tolerance og empati. Selvom vrede er en
grundfølelse, så handler vrede altid om modstand og noget, vi har overhørt. Med Forgive bliver vi i
stand til at mærke vreden og justere efter den.

Motivate:
Brug motivate når du har brug at tro mere på dig selv.
En blanding der giver opbakning, motivation og inspireret handling. Giver vilje og evne til at gå med
de intuitive indskydelser. Støtter evnen til at stå stærkt i forhindringer, begrænsninger og udfordringer.
Ideel når vi udsætter og hænger fast i tilløbet, der altid er det værste. Oplagt til tungere opgaver,
vi ikke er klar til at slippe. Motivate hjælper os i gang, og derfra genetableres flowet, og tungheden slippes.

Passion:
Brug den når du føler dig uinspireret.
Passion får dig til igen at mærke lidenskab, inspiration og libido. En opløftende blanding som lærer os
at LEVE livet. Passion får os i kontakt med livets frikvarter, som er hele pointen med at være her.
Giver også mod og lyst til at bevæge os uden for komfortzonen, hvor al ny læring og vækst befinder sig.
Booster kreativitet, spontanitet og fantasi, mens trangen til pligt og kedelige rutiner dæmpes.
Pligt og alvor erstattes af gejst, sjov og dyb begejstring. Nydelsen kommer i centrum.

Peace:
Peace når du ikke kan finde ro.
Brug Peace når dine nerver skal beroliges, hvis du skal kommunikere klart ved offentlig talen. En blanding
som giver dyb, indre og ydre ro, hvilket er en stor mangelvare for de fleste. Mange lever i en permanent
tilstand af konstant stress og pres både indefra og udefra. Peace inspirerer os til at slippe al kontrol og
de mange invitationer til støj, kamp og drama. Vi lander i stilhed og tomhed og en dyb forståelse af, at verdensfred begynder med os hver især. Peace skaber kontakt, tryghed og dyb, stille ro. Forcering og
pres forlader systemet.

Krop, sind og ånd…

Krop, sind og ånd hænger sammen, som en helhed.
Vi hænger sammen som holistiske mennesker, det hele menneske. Med vores tanker, følelser, handlinger
og behov. På hver vores måde danner vi rammen om vores egen helhed, uanset tro eller ej. Vi har selv
ansvaret for et sundt og nærende liv.

Og vi kunne undgå mange sygdomme, hvis vi lærte hvor meget vores følelser betyder.

doTERRA’s følelses olier…

doTERRA’s følelses olier kan fås enkeltsvis eller som et samlet kit. Dvs. du kan vælge at købe en enkelt olie,
den som taler mest til dig, eller du kan købe alle seks i et kit.

doTERRA’s Følelses kit kan hjælpe dig, som ordløs terapi, med at transformere de negative følelser, de
negative lagrede hændelser i dit liv.

Workshop om essentielle olier.

Workshop kræver tilmelding.

Jeg ønsker dig en nærende dag.

 

Kærlighed og glædeHelbred dine følelser - Vibeke Ungstrup, Hillerød, Helsinge, Nordsjælland

Vibeke Ungstrup

 

2. december 2019 

________________________________________________________________________________________________________________

GRATIS E-guide – Skru op for livsglæden – 7 oversete trin til meget mere energi, overskud & glæde

 

GRATIS E-guide – Når livet gør ondt – sådan håndterer du hverdagen